MihaiCaldararu.ro

MihaiCaldararu.ro

Persoanele defavorizate vor avea Buletin Permanent

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin Natalia Intotero alături de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale au fost prezenți la întâlnirea cu societatea civilă prin care s-a discutat tema cărților de identitate pentru persoanele defavorizate.

Printre reprezentați s-a numărat Mihai Căldăraru, Directorul Executiv al unui organizații non-profit.

Conform Codului Civil, orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.

Numele permite să recunoaștem persoana fizică și să o desemnăm, domiciliul ne indică locul unde ea poate fi găsită, iar starea civilă stabilește identitatea juridică a persoanei fizice respective.

Pentru a dispune de drepturi și libertăți o persoană trebuie să aibă calitatea de subiect de drept, iar acest fapt se realizează prin intermediul documentelor de identitate.

Cartea de identitate este singura modalitate prin care o persoană poate avea acces direct la serviciile necesare unei existențe minimale.

În concret, lipsa documentelor de identitate îngreunează sau chiar limitează sever accesul la mai multe tipuri de drepturi cetățenești: drepturi sociale și economice (asistență socială, asigurări sociale, angajare), drepturi politice etc.

Obținerea cărții de identitate este însă dependentă de posibilitatea persoanei de a face dovada unui domiciliu.

Organizația Europeană Pentru Protecția Familiei se declară bucuroasă că poate contribui la binele persoanelor lipsite de un domiciliu sau locuință, inclusiv a multor din tinerii instituționalizați aflați în această situație după ce părăsesc sistemul de protecția al copilului.

Este absolut important ca statul român ce înțelege rolul actelor de identitate ca instrument de evidență a populației și mai puțin ca un drept, instrument indispensabil pentru exercitarea de către individ a dreptului la identitate și prin el a celorlalte drepturi și libertăți fundamentale să schimbe paradigma asta.

Aceasta trebuie să vină în consonanță cu o schimbare mai amplă a filozofiei rolului statului în relație cu persoana vulnerabilă în general, și în paralel cu voința reală de a elimina discriminarea și prejudecata de orice fel din cultura instituțională românească.